Stachewicz, Krzysztof. 2011. “Gabriel Marcel, Mądrość I Poczucie Sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, Ss. 117.”. Filozofia Chrześcijańska 8 (January), 104-6. https://doi.org/10.14746/fc.2011.08.09.