Stachewicz, K. (2012) “Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2009, ss. 296.”, Filozofia Chrześcijańska, 9, pp. 186-190. doi: 10.14746/fc.2012.09.15.