Stachewicz, K. (2011) “Gabriel Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117.”, Filozofia Chrześcijańska, 8, pp. 104-106. doi: 10.14746/fc.2011.08.09.