Konstańczak, S. (2015) “Samotność z perspektywy nieśmiertelności.Refleksje Henryka Elzenberga”, Filozofia Chrześcijańska, 12, pp. 169-183. doi: 10.14746/fc.2015.12.14.