[1]
K. Stachewicz, “Kłamstwo w życiu publicznym, red. Władysław Zuziak, Joanna Mysona Byrska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2009, ss. 296.”, fc, vol. 9, pp. 186-190, Jan. 2012.