[1]
K. Stachewicz, “Gabriel Marcel, Mądrość i poczucie sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, ss. 117.”, fc, vol. 8, pp. 104-106, Jan. 2011.