Stachewicz, K. “Gabriel Marcel, Mądrość I Poczucie Sacrum, tłum. Krzysztof Chodacki, Paulina Chołda, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2011, Ss. 117.”. Filozofia Chrześcijańska, Vol. 8, Jan. 2011, pp. 104-6, doi:10.14746/fc.2011.08.09.