Pressto.

Nagłowek strony

Filozofia Chrześcijańska

Baner

OPIS CZASOPISMA
Czasopismo "Filozofia Chrześcijańska" prezentuje wyniki badań filozoficznych. Znajduje się ono na ministerialnej liście czasopism. Poszczególne numery dedykowane są osobnym tematom. Każdy numer powstaje we współpracy z autorami z różnych ośrodków naukowych. Oprócz artykułów czasopismo zawiera omówienia, recenzje naukowe, sprawozdania z konferencji i varia. Ponieważ jest to czasopismo filozoficzne, tematy ujmowane są z różnych perspektyw, np.: antropologii filozoficznej, etyki, filozofii analitycznej, czy fenomenologii. Redaktorem naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz.

INDEKSOWANE W:

CSHJ, Index Copernicus, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/fc
ISSN (Print): 1734-4530 ISSN (Online): 2450-0399
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

51973

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo