Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2017): Osoba i doświadczenie mistyczne (2) Problem of relation between luck and morality in selected ancient philosophers Abstrakt   PDF (English)
PRZEMYSŁAW STRZYŻYŃSKI
 
Vol 8 (2011): Osoba i wartości Aksjologia Rene Le Senne'a a aksjologia Józefa Tischnera. Abstrakt   PDF
Tadeusz Gadacz
 
Vol 14 (2017): Osoba i doświadczenie mistyczne (2) Antoniego Siemianowskiego filozoficzna droga do prawdy. Laudacja Abstrakt   PDF
KRZYSZTOF STACHEWICZ
 
Vol 11 (2014): Osoba i miłość Antynomie miłości - słabość i moc. Personalne konteksty miłości agape i jej antropologiczne konsekwencje. Abstrakt   PDF
Ryszard Kozłowski
 
Vol 13 (2016): Osoba i doświadczenie mistyczne (1) Arrheton - Unspeakable in the Greek Mystery Cults Abstrakt   PDF
Krzysztof Bielawski
 
Vol 7 (2010): Osoba i dusza Awicenna wobec nieśmiertelności, preegzystencji i wędrówki dusz. Analiza De Anima, V, 3-4. Abstrakt   PDF
Jan Grzeszczak
 
Vol 10 (2013): Osoba i wola Benjamin Libet's experiment and its critique between 2000-2012 Abstrakt   PDF
Przemysław Strzyżyński
 
Vol 6 (2009): Osoba i racjonalność Benny Levy, Levinas: Dieu et la philosophie, Lagrasse 2009, Verdier poche, s. 473. Abstrakt   PDF
Marek Jędraszewski
 
Vol 10 (2013): Osoba i wola Bezdroża smutku. Zdrada źródeł radości. Abstrakt   PDF
Ryszard Kozłowski
 
Vol 11 (2014): Osoba i miłość Bóg w personalizmie Bordena Parkera Bowne'a Abstrakt   PDF
Andrzej Jastrzębski
 
Vol 6 (2009): Osoba i racjonalność Błahe horyzonty Vattimowskiej etyki interpretacji. Abstrakt   PDF
Piotr Domeracki
 
Vol 9 (2012): Osoba i wina Charakterystyka związku między zdaniami opisowymi a zdaniami normatywnymi. Abstrakt   PDF
Andrzej Jastrzębski
 
Vol 9 (2012): Osoba i wina Charles Taylor, Współczesne imaginaria społeczne, tłum. Adam Puchejda, Karolina Szymaniak, Znak, Kraków 2010, ss. 262. Abstrakt   PDF
Karol Jasiński
 
Vol 6 (2009): Osoba i racjonalność Christus phiLosophicus jako aktualne przesłanie sztuki wczesnochrześcijańskiej Uwagi na marginesie wykładu kard. Josepha Ratzingera Wiara, fiLozofia, teologia. Abstrakt   PDF
Jan Grzeszczak
 
Vol 6 (2009): Osoba i racjonalność Czy po Heideggerze i Levinasie możliwa jest etyka w tradycyjnym tego słowa znaczeniu? Abstrakt   PDF
Ryszard Moń
 
Vol 7 (2010): Osoba i dusza Człowiek wobec wartości i samotności. Sprawozdanie z IV Międzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu „Dziedzictwo współczesnej etyki" (Kraków, 1 czerwca 2010) oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej (Toruń, 10- 11 czerwca 2010). Abstrakt   PDF
Krzysztof Stachewicz
 
Vol 9 (2012): Osoba i wina Dan Zahavi, Fenomenologia Hus- serla, tłum. Marek Święch, Wydaw- nictwo WAM, Kraków 2012, ss. 206. Abstrakt   PDF
Antoni Siemianowski
 
Vol 7 (2010): Osoba i dusza Dariusz Czaja, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, ss. 476. Abstrakt   PDF
Antoni Siemianowski
 
Vol 14 (2017): Osoba i doświadczenie mistyczne (2) Doświadczenie mistyczne w mitraizmie Abstrakt   PDF
KRZYSZTOF BIELAWSKI
 
Vol 11 (2014): Osoba i miłość Droga do sklakflakfka Abstrakt
Janina Gajda-Krynicka
 
Vol 13 (2016): Osoba i doświadczenie mistyczne (1) Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej. Doświadczenie mistyczne czy dialektyka? Abstrakt   PDF
Janina Gajda-Krynicka
 
Vol 7 (2010): Osoba i dusza Duchowość duszy a osoba ludzka - propozycja mistyków karmelitańskich. Abstrakt   PDF
Sergiusz Niziński
 
Vol 10 (2013): Osoba i wola Edyta Stein: wiara jako decyzja. Refleksje w świetle Augustyna, Kartezjusza, Husserla, Ingardena i Benedykta XVI. Abstrakt   PDF
Marek Jędraszewski
 
Vol 14 (2017): Osoba i doświadczenie mistyczne (2) Ekstasis i epektasis jako dwa elementy opisujące doświadczenie mistyczne według Grzegorza z Nyssy Abstrakt   PDF
MACIEJ MANIKOWSKI
 
Vol 13 (2016): Osoba i doświadczenie mistyczne (1) Emmanuel Mounier’s idea of personalizm Abstrakt   PDF
Michał Apiecionek
 
1 - 25 z 118 elementów 1 2 3 4 5 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo