[1]
Krajewska, J. 2016. Poza poezją nie ma zbawienia? Kilka pytań do Zofii Król. Forum Poetyki. 3 (luty 2016), 96-99. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26710.