[1]
Pawelec, D. 2016. ā€˛Genologia multimedialnaā€¯ Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy. Forum Poetyki. 4-5 (maj 2016), 132-137. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723.