[1]
Rajewska, E. 2019. Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana. Forum Poetyki. 14 (mar. 2019), 90-97. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2018.14.26831.