[1]
Waligóra, A. 2019. Autotematyzm – antyrealizm? Na przykładzie jednego wiersza Tomasza Pułki. Forum Poetyki. 15-16 (lip. 2019), 80-93. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2019.15-16.26839.