[1]
Gorczyńska, M. 2021. Opisać ogień: o pożytkach niehermeneutycznego projektu H.U. Gumbrechta dla badań nad wierszem. Forum Poetyki. 25 (grudz. 2021), 104-123. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30604.