[1]
Dembińska-Pawelec, J. 2021. Wers i wiersz jako praca street art. O Sezonie Rafała Wojaczka. Forum Poetyki. 25 (grudz. 2021), 124-141. DOI:https://doi.org/10.14746/fp.2021.25.30605.