(1)
Kochanowicz, R. Opisać świat Wspomnieniem. Antecedencje W Najnowszych Fabularyzowanych Grach Cyfrowych. 10.14746/fp 2020, 34-47.