(1)
Hojdis, B.; Krzak-Weiss, K. Relacje między opisowością a Ilustrowaniem Edycji Jako Problem Redakcyjny. 10.14746/fp 2020, 18-33.