(1)
Mizerkiewicz, T. Nowe Sytuacje Poetyki. 10.14746/fp 2015, 18-25.