(1)
Cieślak-Sokołowski, T. Poetyki nieokreśloności. 10.14746/fp 2016, 32-41.