(1)
Rajewska, E. Ta niedorzeczność, Poezja – Arspoetyka Momentalna Marianne Moore W Polskich przekładach. 10.14746/fp 2016, 54-63.