(1)
Kowalczyk, B. O bezsensowności Obserwacji. 10.14746/fp 2016, 64-71.