(1)
Krajewska, J. Poza Poezją Nie Ma Zbawienia? Kilka Pytań Do Zofii Król. 10.14746/fp 2016, 96-99.