(1)
Kubiński, P. W Stronę Poetyki Gier Wideo. 10.14746/fp 2016, 20-29.