(1)
Pawelec, D. ā€˛Genologia multimedialnaā€¯ Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania I Perspektywy. 10.14746/fp 2016, 132-137.