(1)
Markowska, H. „Dodatki” a Kategoria jedności W Poetyce Klasycyzmu postanisławowskiego. 10.14746/fp 2016, 90-103.