(1)
Grądziel-Wójcik, J. Znikopis Urszuli Kozioł, Czyli Arspoetyka Jednorazowego użytku. 10.14746/fp 2017, 58-71.