(1)
Stusek, M. Ars Poetica Jako Sztuka Przetrwania: Interpretacja Wiersza Tysiąc I Jedna Noc Urszuli Kozioł. 10.14746/fp 2017, 72-79.