(1)
Rajewska, E. Poetyka przekładu według Edwarda Balcerzana. 10.14746/fp 2019, 90-97.