(1)
Hamerski, W. Realpoetik W Polszcze. 10.14746/fp 2019, 36-51.