(1)
Waligóra, A. Autotematyzm – Antyrealizm? Na przykładzie Jednego Wiersza Tomasza Pułki. 10.14746/fp 2019, 80-93.