(1)
Hendrykowski, M. Przeszłość a Historia. O Poetyce powieści Historycznej. 10.14746/fp 2021, 216-245.