(1)
Kosicka-Pajewska, A. W prześwitach światłocieni. 10.14746/fp 2021, 252-261.