(1)
Pilszczikow, I. Pojęcia „wiersz”, „metrum” I „rytm” W Rosyjskiej Tradycji Naukowej. 10.14746/fp 2021, 86-103.