(1)
Gorczyńska, M. Opisać ogień: O pożytkach Niehermeneutycznego Projektu H.U. Gumbrechta Dla Badań Nad Wierszem. 10.14746/fp 2021, 104-123.