Englender, B. . (2019). „Czy dotyka cię czas?” Foto-grafemiczność tekstu na podstawie utworu Tomasza Różyckiego Las tropikalny. Forum Poetyki, (17), 41–51. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20654