Waligóra, A. W. (2019). Poeci, afekty i miejsca wspólne czyli In Memory of My Feelings Franka O’Hary i Cover Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie autotematycznej. Forum Poetyki, (17), 84–97. https://doi.org/10.14746/fp.2019.17.20698