Kochanowicz, R. (2020). Opisać świat wspomnieniem. Antecedencje w najnowszych fabularyzowanych grach cyfrowych. Forum Poetyki, (19), 34-47. https://doi.org/10.14746/fp.2020.19.23433