Hojdis, B., & Krzak-Weiss, K. (2020). Relacje między opisowością a ilustrowaniem edycji jako problem redakcyjny. Forum Poetyki, (20), 18-33. https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24901