Helbig-Mischewski, B. (2020). Układanie niebka. Rola opisu w mojej twórczości prozatorskiej. Forum Poetyki, (20), 74-85. https://doi.org/10.14746/fp.2020.20.24905