Mizerkiewicz, T. (2015). Nowe sytuacje poetyki. Forum Poetyki, (1), 18-25. https://doi.org/10.14746/fp.2015.1.26673