Cieślak-Sokołowski, T. (2016). Poetyki nieokreśloności. Forum Poetyki, (3), 32-41. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26703