Rajewska, E. (2016). Ta niedorzeczność, poezja – arspoetyka momentalna Marianne Moore w polskich przekładach. Forum Poetyki, (3), 54-63. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26705