Kowalczyk, B. (2016). O bezsensowności obserwacji. Forum Poetyki, (3), 64-71. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26706