Krajewska, J. (2016). Poza poezją nie ma zbawienia? Kilka pytań do Zofii Król. Forum Poetyki, (3), 96-99. https://doi.org/10.14746/fp.2016.3.26710