Kubiński, P. (2016). W stronę poetyki gier wideo. Forum Poetyki, (4-5), 20-29. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26714