Pawelec, D. (2016). ā€˛Genologia multimedialnaā€¯ Edwarda Balcerzana. Uwarunkowania i perspektywy. Forum Poetyki, (4-5), 132-137. https://doi.org/10.14746/fp.2016.4-5.26723