Markowska, H. (2016). „Dodatki” a kategoria jedności w poetyce klasycyzmu postanisławowskiego. Forum Poetyki, (6), 90-103. https://doi.org/10.14746/fp.2016.6.26754