Grądziel-Wójcik, J. (2017). Znikopis Urszuli Kozioł, czyli arspoetyka jednorazowego użytku. Forum Poetyki, (7), 58-71. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26761