Stusek, M. (2017). Ars poetica jako sztuka przetrwania: interpretacja wiersza Tysiąc i jedna noc Urszuli Kozioł. Forum Poetyki, (7), 72-79. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26762