Sobieraj, T. (2017). Struktury w sieciach znaków. O próbie rekonstrukcji poetyki (kulturowej) poezji okresu pozytywizmu. Forum Poetyki, (7), 104-109. https://doi.org/10.14746/fp.2017.7.26766